+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Aseptisk teknikk

Aseptisk teknikk er en arbeidsmetode med det formål å holde mikrobiell kontaminering på levende vev og medisinsk utstyr på et minimum. Det brukes sterilt utstyr og steriliteten opprettholdes frem til prosedyren er avsluttet.

Målet med kurset er å øke kunnskapen om aseptisk teknikk.

Målgruppen er helsepersonell som utfører aseptiske arbeidsoppgaver.
Det anbefales å gjennomføre kurs i håndhygiene og basale smittevernrutiner før dette kurset.

Tid: 15-20 minutter.