+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Bilde: Shutterstock

Bærbart oksygenutstyr

I dette kurset har vi samlet viktig kunnskap for å bruke ulikt bærbart oksygenutstyr:

  • Inogen One G3, Inogen One G4 og Inogen One G5
  • Simply Go
  • Invacare Homefill

Kurset er bygget opp slik at du kan velge å gjennomføre hele kurset eller kun gå inn på et spesifikt apparat.