Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Barn som pårørende

Helsepersonell
10 - 15 min

Introduksjonskurs for helsepersonell i spesialisthelsetjenesten.

  • Gir en grunnleggende forståelse av begrepet, barn som er pårørende.
  • Gir tilstrekkelig kunnskap for å bidra i arbeidet når pasienter har mindreårige barn eller søsken.
  • Bygger på kunnskapsbaserte fagprosedyrer for barn som pårørende-arbeidet i spesialisthelsetjenesten, publisert hos Kunnskapssenteret for helsetjenesten.
  • Ivaretar lovbestemmelser om barn som pårørende i helsepersonelloven §§ 10 a og 25 tredje ledd, og spesialisthelsetjenesteloven § 3-7 a.
  • Inneholder lokal informasjon fra de ulike helseforetakene i Norge om prosedyrer og retningslinjer for barn som pårørende-arbeidet
  • Dette er versjon 5.0 av kurset.

Kurset er laget spesifikt for helsepersonell i spesialisthelsetjenesten, men andre oppfordres også til å ta kurset dersom det kan tilpasses til egen praksishverdag.

Gjennomføring:

  • 10 – 15 minutter
  • På PC eller nettbrett
  • Lyd brukes gjennom hele kurset