+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Barn som pårørende

Introduksjonskurs for helsepersonell i spesialisthelsetjenesten.

  • Gir en grunnleggende forståelse av begrepet, barn som er pårørende.
  • Gir tilstrekkelig kunnskap for å bidra i arbeidet når pasienter har mindreårige barn eller søsken.
  • Bygger på kunnskapsbaserte fagprosedyrer for barn som pårørende-arbeidet i spesialisthelsetjenesten, publisert hos Kunnskapssenteret for helsetjenesten.
  • Ivaretar lovbestemmelser om barn som pårørende i helsepersonelloven §§ 10 a og 25 tredje ledd, og spesialisthelsetjenesteloven § 3-7 a.
  • Inneholder lokal informasjon fra de ulike helseforetakene i Norge om prosedyrer og retningslinjer for barn som pårørende-arbeidet

Kurset er laget spesifikt for helsepersonell i spesialisthelsetjenesten, men andre oppfordres også til å ta kurset dersom det kan tilpasses til egen praksishverdag.

Gjennomføring:

  • 10 – 15 minutter
  • På PC eller nettbrett
  • Lyd brukes gjennom hele kurset

Course Content

Innhold: