Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Barn som pårørende

Helsepersonell
Ca 30 min
Foto: Fra e-læringskurset

Dette e-læringskurset gir deg en innføring i barn som pårørende-arbeidet. Du vil lære hvordan du som helsepersonell skal fange opp og bidra til å følge opp barn og søsken av pasienter med alvorlig sykdom, avhengighet eller skade. Det handler også om barn som opplever død i familien. Som helsepersonell i kommunen har du en plikt til å avklare og ivareta barns behov for informasjon og oppfølging når de er pårørende.

Gjennom barn som pårørende-arbeidet støtter du pasienten som forelder, samtidig som du styrker barn og unges helse- og livskvalitet. Gode felles rutiner for barn som pårørende-arbeidet på arbeidsplassen din er en forutsetning for at du som ansatt skal kunne utvikle din kompetanse.

E-læringskurset består av fire kapitler. De tre første kapitlene gir en innføring i temaet barn som pårørende. Gjennomgangen belyses ved et eksempel (case) med tilhørende refleksjonsoppgaver. Hvert kapittel avsluttes med en quiz.

Det fjerde kapitlet består av flere eksempler og refleksjonsoppgaver. Du bør sette av 30 minutter for individuell gjennomgang av de første tre kapitlene og 1-2 timer til refleksjon i en gruppe. Du kan reflektere over eksemplene alene, men det beste er å reflektere sammen med andre som også har gått gjennom kurset.

E-læringskurset er utviklet av BarnsBeste – Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende. Kurset er laget på oppdrag fra Helsedirektoratet. E-læringskurset bygger på Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten.

Kurset tar ca 30 minutter å gjennomføre.