+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Hentet fra e-læringskurset BASIS, Helsedirektoratet

Fallforebyggende trening og aktivitet

Målrettet trening kan hjelpe eldre til bedre fysisk funksjon, mindre risiko for fall og økt livskvalitet.

BASIS er et e-læringsprogram som skal styrke kunnskapen om fallforebyggende trening og behov for fysisk aktivitet i hverdagen hos helsepersonell på blant annet dagsenter og institusjoner.  Kurset er en del av kvalitetsreformen Leve hele livet som skal bidra til at eldre skal få bedre hjelp, trygghet og støtte til å mestre livet.

Kursene inneholder seks moduler, og de tar en drøy time å gjennomføre.

Etter gjennomført kurs får man tilgang til en omfattende øvelsesbank der man kan hente ut faste treningsprogrammer eller lage sine egne.

Innhold: