+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Shutterstock

Behandling av sår etter TIMES-prinsippet

I dette kurset vil du lære om hvordan du kan bruke anerkjente behandlingsprinsipper av ikke-helende sår. Før du starter behandling av et sår, skal du kunne ta enkle undersøkelser som hjelper deg å stille sårdiagnosen. Dette kurset skal være et kortfattet verktøy som setter søkelys på de viktigste elementene i sårbehandlingen. 

Målgruppe

Sykehusleger, allmennleger, og sykepleiere nasjonalt 

Kunnskapsmål

 • Kjenne til de nødvendige stegene i sårbehandlingen.  
 • Ha kunnskap om bakteriologi i ikke-helende sår.              
 • Forstå sammenheng mellom ikke-helende sår og behandlingsprinsippet TIMES (kap. 1)  
 • Kjenne til en normal sårhelingsprosess, og ha kunnskap om cellulære og molekylære prosesser involvert. (kap. 2) 
 • Forstå hvorfor nekrose er et hinder for sårhelingen, og hvordan nekroser kan fjernes (kap. 3)                
 • Vite at den bakterielle biofilmen er en utfordring ved ikke-helende sår (kap. 4)
 • Vite hva sårvæske er, samt hvorfor det trengs fuktighet for at ikke-helende sår skal gro. (kap. 5)         
 • Forstå betydningen av å verne sårkantene for å fremme epitelisering. (kap 6) 
 • Forstå hvorfor behandling av huden utenfor sårkantene er viktig. (kap 7) Ferdighetsmål:               
 • Beherske behandlingsteknikker (debridement, valg av antibakteriell strategi, behandle økt væskeproduksjon fra sår, beskytte sårkantene og huden omkring sår).         
 • Vurdere et ikke-helende sår.  
 • Motivert til å ta ansvar for god sårbehandling. 

Tid

Det tar ca. 30 minutter å gjennomføre e-læringskurset