+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Bilde fra e-læringskurset

Blæreskanner BVT02

Blæreskanner BVT02 brukes til måling av blærevolum.

Målgruppen er helsepersonell.

Kurset er utviklet ved lungemedisinsk avdeling, Akershus Universitetssykehus HF av Christy Pham og Synne Lundemo. Merete Olsen fra Postoprativ seksjon B305 har også bidratt.

Det tar ca. 10 minutter å gjennomføre kurset. Kontroller med lederen din om det stilles ytterligere krav til opplæring før du kan ta apparatet i bruk.