+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Bilde fra e-læringskurset

Blæreskanner Prime Plus

Bladderscan Prime Plus er et system for måling av blærevolum

Kurset er utviklet av Tonje Otnes, Akutt 24, Ahus, i samarbeid med Cecilie Bergan, avdeling kompetanse og utdanning, Ahus.

Målgruppe: Helsepersonell som måler blærevolum.

Det tar ca. 10 minutter å gjennomføre kurset. Kontroller med lederen din om det stilles ytterligere krav til opplæring før du kan ta apparatet i bruk