Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Bruk av tvang i psykisk helsevern

Medlemmer i kontrollkommisjonen
Ca. 30-40 min
Foto: Fra e-læringskurset

Kurs om bruk av tvang i psykisk helsevern, spesielt rettet mot opplæring av kontrollkommisjonene.

Sentrale elementer i opplæringen er:

 • rolleforståelse
 • menneskerettigheter
 • kunnskap om psykisk helsevernloven
 • praktiske sider ved å ivareta pasienters rettssikkerhet.

Kurset passer for nye medlemmer i Kontrollkommisjonene eller medlemmer som vil friske opp sin kunnskap. Kurset kan også være aktuelt for faglig ansvarlig for vedtak og andre som arbeider med bruk av tvang i psykisk helsevern, eller som henviser.

Kurset består av åtte moduler:

 1. Introduksjonskurs
 2. Menneskerettigheter ved bruk av tvang i psykisk helsevern
 3. Vilkår for tvungent psykisk helsevern
 4. Gjennomføring av psykisk helsevern
 5. Barn og unge
 6. Dom til tvungent psykisk helsevern og regionale sikkerhetsavdelinger
 7. Pårørende
 8. Samtykkekompetanse i psykisk helsevern