Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Bruker-medvirkningens ABC

Opplæringsprogrammet består av fire kursdeler. Delene kan gjennomføres fra del 1 til 4, eller etter tema. Hver del avsluttes med en oppsummering med spørsmål, forslag til videre oppfølging samt referanser.

Tema for de fire kursdelene er:

  • Del 1: Erfaringer med brukermedvirkning
  • Del 2: Praksis og dokumentasjon av brukermedvirkning
  • Del 3: Nyttige verktøy
  • Del 4: Hva sier loven om rett til medvirkning?

Målgruppe: Kurset er laget for ledere og helsepersonell i sykehus, DPS, kommune og for studenter.

Læringsmål:

  • Å forstå hvor viktig brukermedvirkning kan være for pasienter og brukere
  • Å forstå hvor viktig brukermedvirkning kan være for helsepersonell og behandlingsresultatene
  • Å kjenne til hvordan man kan arbeide praktisk med brukermedvirkning
  • Å kjenne til sentrale lovbestemmelser om pasientens rett til medvirkning og informasjon