Cough Assist E70 – Innstilling og bruk

Kurset er beregnet for fysioterapeuter og annet personell som skal bruke hostemaskinen Cough Assist E70.

OBS – Kurset fungerer ikke i nettleseren Google Chrome, prøv Internet Explorer.

E-Kursinnhold