+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Cough Assist E70 – Innstilling og bruk

Kurset er beregnet for fysioterapeuter og annet personell som skal bruke hostemaskinen Cough Assist E70.

OBS – Kurset fungerer ikke i nettleseren Google Chrome, prøv Internet Explorer.