Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Delirium og kognitiv svikt

Spesialisthelsetjenesten
Ca 25-30 min
Foto: Ahus

Delirium er en akutt kognitiv svikt som skyldes akutt somatisk sykdom, traume, medikamenter eller abstinens, og forekommer hos 20-40 % av akutt syke eldre. Pasienter med demens er spesielt utsatt. Delirium kan være det dominerende symptomet på akutt, alvorlig sykdom og gir økt risiko for komplikasjoner.

Dette e-læringskurset er utarbeidet som del av prosjektet Demensvennlig sykehus ved Akershus universitetssykehus, sponset av Nasjonalforeningen for folkehelsen. Kurset er rettet mot leger og pleiepersonell med ansvar for eldre pasienter. Kurset omfatter identifisering, forebygging og behandling ved delirium.

Kurset er laget for spesialisthelsetjenesten og inneholder noen registreringer som er spesielt rettet mot prosedyrer og dokumentasjonssystemet ved Akershus universitetssykehus. Kurset er også viktig for kommunehelsetjenesten da delirium også kan forekomme der.

Målsettingen med kurset er økt kunnskap om delirium og kognitiv svikt.

Etter gjennomført kurs skal deltakerne kunne:

  • Kjenne til sårbarhet/risiko for å utvikle delirium
  • Kunne anvende verktøyet 4AT for å identifisere kognitiv svikt
  • Kommunisere bedre med pasientgruppen og deres pårørende
  • Kjenne til forebyggende og behandlende tiltak ved delirium

Det tar 25-30 minutter å gjennomføre kurset.