+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Bente Wallander, Aldring og helse

Depresjon hos eldre

Et omfattende e-læringskurs med 11 moduler laget av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

Kurset er bygget opp i 11 korte moduler (10–27 minutter) som gjør det egnet for faglunsjer i arbeidsfellesskap eller selvstudium. Alle modulene avsluttes med en refleksjonsoppgave.
Samlet utgjør e-læringskurset et dagskurs. Modulene kan tas i den rekkefølgen man ønsker. Powerpoint-plansjer kan skrives ut før man går gjennom modulen. For å få godkjent kurset må man bestå kursprøve.

Kurset har følgende godkjenninger:
Av Fagforbundet: 8 timer
Av Den norske legeforening:
Allmennmedisin: Godkjent med 8 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning.
Psykiatri: Godkjent med 8 timer for spesialistenes etterutdanning.
Geriatri: Godkjent med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Moduler i kurset:

1. Depresjon hos eldre
2. Erfaringer med å få depresjon
3. Samtale med en person med depresjon
4. Vurdering av depresjon hos eldre med hjelp av kartleggingsverktøy
5. Bruk av kognitiv atferdsterapi i allmennpraksis
6. Blir deprimerte eldre egentlig bedre av å være mer sosialt aktive og trene mer?
7. Selvmord blant eldre
8. Psykoterapi for angst og depresjon hos eldre
9. Problemløsningsterapi (PLT)
10. Legemiddelbehandling av depresjon hos eldre
11. ECT i behandling av alvorlig depresjon hos eldre pasienter

NB: Dette kurset har egen innlogging med mulighet for kursbevis. Kurset gir dermed ikke mulighet for kursbevis fra Kompetansebroen. Hvis du klikker “Merk som fullført” hos oss, vil du ikke få opp kursbevis på “Min side.”