+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Logo: Aldring og helse

Depresjon hos eldre

Et omfattende e-læringskurs med 14 moduler laget av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

Kurset gir en innføring i diagnostikk og behandling av depresjon hos eldre.

  • Den Norske Legeforening godkjenner e – læringskuret for allmennmedisin med 7 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen
  • Norsk Ergoterapeutforbund godkjenner e-læringskurset som spesialistspesifikt kurs meritterende med 8 timer til ergoterapispesialist innen eldres helse eller psykisk helse
  • Fagforbundet godkjenner e- læringskurset som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper med 8 timer

Moduler i kurset:
1. Depresjon hos eldre – hvor vanlig er det?
2. Erfaringer med å få depresjon
3. Mer nytte enn skade – om kvalitet på dokumentasjon og styrke på anbefalinger
4. Seksviktige anbefalinger for behandling av depresjon hos eldre
5. Sosial kontakt – et kjerneområde i depresjonsbehandlingen
6. Kartlegging av depresjon i primærhelsetjenesten
7. Samtaleteknikker og problemløsningsterapi
8. Multimorbiditet, demens og smerter
9. Kognitiv terapi – prinsipper og anvendelse i allmennpraksis
10. Medikamentell behandling av depresjon hos eldre
11. Gradering av depresjon – hvorfor er det viktig?
12. Hva kan du følge opp selv – og hvordan?
13. Biologiske forhold ved depresjon hos eldre
14. Hvilket ansvar har kommunen din for eldre med depresjon?

Les mer om depresjon hos eldre her.

Course Content