+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Nasjonalt senter for aldring og helse

Dette må jeg kunne – gode tjenester til personer med utviklingshemming

Kurset gir en kort innføring i emner en bør ha kunnskap om for å arbeide med mennesker med utviklingshemming. Deltakeren får faglig basiskunnskap og et godt grunnlag for videre opplæring.

Målgruppe

Målgruppen er nyansatte og vikarer uten relevant fagutdanning innen helse og omsorg. Kurset kan også være aktuelt for ansatte innen oppvekstsektoren.

Varighet

Kurset tar ca. 7 timer.