Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Digital sikkerhet for studenter og helsepersonell

Alle ansatte og studenter i helse- og sosialtjenester
Ca. 2 timer per modul (flere moduler)

Kunnskap om digital sikkerhet er viktig for å ivareta personvern, og hindre brudd på informasjonssikkerheten. Denne digitale læringsressursen er utviklet av prosjektet Digital sikkerhetskompetanse i helse- og sosialfag – et nasjonalt samskapingsprosjekt (DigSam) og består av filmer, podkast, quiz, tekster, oppgaver, litteraturforslag med mer.

Hovedmålet med prosjektet er å gi et tilbud til alle Norges kandidater i helse- og sosialfaglige utdanninger, der de kan tilegne seg kompetanse og oppnår læringsutbyttet i digital sikkerhet. Innholdet er også svært relevant for ansatte i helse- og sosialtjenestene.

En fullstendig gjennomgang av hele undervisningsopplegget er beregnet til å ta omtrent 15 timer, men modulene kan tas enkeltvis og man er ikke nødt til å gjennomgå alt på én gang. Dette er de seks modulene:

  1. Identifisere. Øke bevissthet om digital sikkerhet, samt konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.
  2. Beskytte. Om personvern, taushetsplikt og passordbruk.
  3. Oppdage innbrudd i systemet, som for eksempel hacking og svart skjerm.
  4. Respondere på digitale innbrudd, inkludert loggføring.
  5. Gjenopprette etter digitalt innbrudd, for eksempel kommunikasjon, ansvar og debrief.
  6. Veiledning for undervisere i bruk av læringsressursene.

Utviklet av: Prosjektet DigSam (et samarbeid mellom UiT Norges arktiske universitet, OsloMet, Universitetet i Sørøst-Norge, NTNU, Høgskulen på Vestlandet).

Målgruppe: Studenter i helse- og sosialfaglige utdanninger og ansatte i helse- og sosialtjenestene

Bruk modulboksene på denne siden til å besøke hver enkel modul.