+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Bilde fra e-læringskurset

Dokumentasjon av helsehjelp

Målet er at du som helsepersonell skal få økt kompetanse i å dokumentere planlagt og gjennomført helsehjelp i pasientjournal, på en forskriftsmessig måte.

Målgruppe: Ansatte i kommunehelsetjenesten som skal dokumentere helsehjelp, og for studenter innen helse og omsorg.

Det tar ca. 1,5 time å gjennomføre kurset.

NB: Dette kurset har egen innlogging med mulighet for kursbevis. Kurset gir dermed ikke mulighet for kursbevis fra Kompetansebroen. Hvis du klikker “Merk som fullført” hos oss, vil du ikke få opp kursbevis på “Min side.”