+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Dokumentasjon av helsehjelp

Kurset består av fire moduler:

  • Dokumentasjon og kvalitet
  • Dokumentasjonsprosessen
  • Gode pasientforløp
  • Hva er egentlig Iplos?

Kurset tar ca 45. minutter og gjennomføre.

Kurset krever innlogging eller opprettelse av bruker i KS Læring, men man må ikke ha kommunal tilhørighet med KS læring for å gjennomføre kurset.

Formålet med kurset er å bidra til kunnskaper om sammenhengen mellom dokumentasjon, kvalitet og pasientsikkerhet, hvilke plikter vi har ut fra lovverket, om dokumentasjonsprosessen, om utfordringer for å få til gode pasientforløp, og ikke minst kunnskap om hvorfor vi registrerer Iplos. Det inneholder eksempler fra praksis, problemstillinger og refleksjonsoppgaver, og passer godt individuelt eller til faglunsjer.