+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Dysfagi (spise-/ svelgevansker)

Spising og svelging er like livsnødvendig som å puste. Vansker med spising og/eller svelging kalles dysfagi, og mennesker i alle aldre kan få det. Dysfagi er ikke en sykdom, men et symptom på underliggende årsaker. Dette er et innføringskurs for alt helsepersonell.