+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Fotografi av T-banen i Oslo med teksten "epilepsi" skrevet på bildet og illustrasjon av en mann som faller.Bilde hentet fra kurset Epilepsi og helseveiledning. Foto: OsloMet

Epilepsi og helseveiledning

Den viktigste hensikten med dette læreverket er å styrke helsepersonells kompetanse om epilepsi. Det er kvalitetssikret av ansatte i spesialisthelsetjenesten og Norsk Epilepsiforbund.

Det kreves registrering kun ved første gangs innlogging, deretter er kurset åpent, gratis og tilgjengelig for alle. 

Kurset er utviklet av OsloMet.