+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Skjermdump: KS-læring

Ernæringsarbeid i hjemmet

E-læringskurset er oppdatert etter nye nasjonale faglige retningslinjer i forebygging og behandling av underernæring (2022). Sist oppdatert 11.04.2022.

Kurset består av fire moduler:

  1. Risikovurdering
  2. Kartlegging av årsaker
  3. Ernæringstiltak
  4. Samhandling på tvers. 

Formålet med kurset er å gi økt kompetanse, stimulere til refleksjon og motivere til lokalt forbedringsarbeid. 

Kurset vil inneholde praksisnære eksempler, problemstillinger og refleksjonsoppgaver, og passer godt individuelt eller til fire faglunsjer. 

Kurset tar utgangspunkt i Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring, nasjonal veileder for IPLOS-registrering, Kosthåndboken og “I trygge hender 24/7” sine tiltakspakker i ernæring.

Kurset er utviklet av arbeidsgruppen i USHT-ernæringsnettverket i Viken (Akershus). I tillegg har dyktige USHT-kolleger fra andre steder i landet bidratt: Jeanette-Christin Hanneseth Størseth, Linda Anette Kornstad, Thomas Gordeladze og Helene Søreide.

Kurset ligger bak innlogging på KS, du får derfor ikke kursbevis via Kompetansebroen.