Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Etikkrefleksjon

Helsepersonell som vil bruke systematisk etikkrefleksjon i sin praksis
Variabelt ut i fra hvordan kurset tas i bruk
Bilde fra e-læringskurset.

Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo har utviklet et nettkurs i etikkrefleksjon. Kurset gir en grunnleggende innføring i hvordan gjennomføre etikkrefleksjonsgrupper (ERG), med bruk av en sekstrinnsmodell. Denne modellen kalles gjerne SME-modellen, fordi det er en systematisk modell for etikkrefleksjon, og fordi den er utviklet ved Senter for medisinsk etikk.

Hensikten med dette kurset er å vise hvordan man kan veilede en ERG på en god måte.

Kurset kan benyttes til flere formål:

  • Det kan være en introduksjon til hva ERG er, og hvordan ERG kan se ut i praksis.
  • Det kan brukes i undervisning og opplæring av etikkveiledere, men erstatter ikke slik opplæring.
  • Det kan brukes av etikkveiledere som en hjelp i refleksjonen over egen rolle i ERG; ikke for å vurdere hva som er best, men for å reflektere over likheter og forskjeller. Refleksjonen kan skje enten i gruppe eller alene.

Kurset består av åtte filmsekvenser med tilhørende lydfiler, læringsmål og refleksjonsspørsmål. For best utbytte av kurset, anbefaler vi at man går igjennom kurset kronologisk.