+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Ettersamtale – oppfølging av aggressive hendelser

Dette kurset gir deg og dine kolleger det grunnlaget dere trenger for trening og gjennomføring av ettersamtale.

Kurset er laget for felles gjennomgang i grupper eller sammen med en kollega.

Det består av videoer, quizzer og refleksjonsoppgaver.

Se også kurset Forebygging og mestring av aggresjon og vold.