Ettersamtale – oppfølging av aggressive hendelser

Dette kurset gir deg og dine kolleger det grunnlaget dere trenger for trening og gjennomføring av ettersamtale.

Kurset er laget for felles gjennomgang i grupper eller sammen med en kollega.

Det består av videoer, quizzer og refleksjonsoppgaver.

Se også kurset Forebygging og mestring av aggresjon og vold.

E-Kursinnhold

Modul Status