Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Bli kjent med LAR-retningslinjen

Klinikere og ledere i TSB, og andre som møter pasienter i LAR-behandling.
Ca. 15-20 min
Mann som holder en sigarett.Foto: Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Et e-læringskurs om revidert retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Mål og målgruppe

Målet med dette e-læringskurset er å gjøre de mest sentrale anbefalingene i retningslinjen kjent og samtidig skape interesse for og berede grunnen for lokal fagutvikling ved den enkelte TSB-enhet.

Målgruppen er klinikere og ledere i TSB som jobber med pasienter med opioidavhengighet, men vil også være nyttig for andre som møter pasienter som har LAR-behandling.

Læringsmål:

Kunnskaper

  • Kjennskap til mål og innhold i revidert LAR-retningslinje
  • Kjennskap til grunnlaget for anbefalingene i retningslinjene
  • Kjennskap til brukererfaringer knyttet til LAR-behandling
  • Kjennskap til dilemmaer knyttet til medikamentforskrivning og -administrasjon

Ferdigheter

  • Være i stand til å finne frem til relevante anbefalinger i retningslinjen

Holdninger

  • Vite at i LAR redder vi liv – at behandling nytter!
  • Engasjement og forpliktelse til å ta i bruk anbefalingene i retningslinjen

Estimert tid

Det tar ca. 15-20 minutter å gjennomføre kurset