+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Hentet fra e-læringskurset

Familiestøtte – Hvordan involvere pårørende?

I løpet av livet vil de fleste av oss være nær noen som blir alvorlig syk. Hvis sykdommen varer over tid kan det innebære omfattende utfordringer, både følelsesmessig og praktisk. Som helsepersonell kan du innta en oppsøkende rolle overfor pårørende og invitere til samarbeid.

Målgruppe for kurset er ansatte i helse- og omsorgstjenester, særlig innen rus- og psykisk helsearbeid, men mye er overførbart til andre sektorer.

Programmet er inndelt i fire moduler:

  1. Hvorfor pårørendeinvolvering er viktig
  2. Pårørendes rettigheter og helsepersonells plikter
  3. Hvordan få til et godt pårørendearbeid
  4. Lovverk og nyttige ressurser

Hver modul har et læringsmål og tema egnet for refleksjon og samtale.
Det anbefales at hver enkelt medarbeider gjennomgår en modul for så å ha en felles gjennomgang i en kollegagruppe.