Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Feedbackverktøy i rusbehandling

Helsepersonell innenfor rusbehandling
Ca. 10-15 min
Foto: Fra e-læringskurset

Målet med kurset er å formidle kunnskaper om hva det vil si å bruke et feedbackverktøy i rusbehandling, og å skape refleksjoner rundt dette. Vi bruker eksempler fra ORS(Outcome Rating Scale)-/SRS(Session Rating Sscale)-skalaene, men kurset kan være nyttig selv om du ikke har valgt verktøy eller bruker et annet i din virksomhet.

Kurset består av fire deler:

1.    Bli kjent med Outcome Rating Scale (10-15 min.)
2.   Bli kjent med Session Rating Scale (10-15 min.)
3A. Dilemmaer og utfordringer (ca. 25 min.)
3B. Dilemmaer og utfordringer (ca. 15 min.)

Kurset er utviklet av Nasjonal kompetansetjeneste TSB.

Nasjonal kompetansetjeneste TSB setter pris på at du evaluerer kurset, og det kan du gjøre her.