+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Fra e-læringskurset

Feedbackverktøy i rusbehandling

Målet med kurset er å formidle kunnskaper om hva det vil si å bruke et feedbackverktøy i rusbehandling, og å skape refleksjoner rundt dette. Vi bruker eksempler fra ORS-/SRS-skalaene, men kurset kan være nyttig selv om du ikke har valgt verktøy eller bruker et annet i din virksomhet.

Kurset består av fire deler:

1.    Bli kjent med ORS (10-15 min.)
2.   Bli kjent med SRS (10-15 min.)
3A. Dilemmaer og utfordringer (ca. 25 min.)
3B. Dilemmaer og utfordringer (ca. 15 min.)

Kurset er utviklet av Nasjonal kompetansetjeneste TSB.

Nasjonal kompetansetjeneste TSB setter pris på at du evaluerer kurset, og det kan du gjøre her.