+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Funksjonsvariabler (IPLOS)

Dette kurset gir innføring i hvordan vurdere funksjon og sette riktig skår.

Det er 20 funksjonsvariabler som skal registreres med en skår fra 1 – 5. Hver variabel beskrives i en egen leksjon med en animasjonsfilm og påfølgende oppgaver. Hensikten er å gi en forståelse av hva som kan være riktig skår for hver variabel.

Det tar cirka 45 minutter å fullføre hele kurset, og det er fri navigasjon. Du kan gå ut og inn av kurset om du vil, og det spiller på både PC/Mac, alle nettbrett og smarttelefoner.