+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Shutterstock

Grunnkurs i migrasjonshelse og kulturforståelse

Målet med kurset er å gi helsepersonell kunnskap og verktøy til å håndtere utfordringene de møter med mennesker med annen kulturell bakgrunn.

Kurset består av flere filmer og kan gjennomføres både i klasserom og digitalt. Fordi kurset er basert på oppgaver som skal gjennomføres i par eller i mindre grupper, anbefaler vi at minimum tre deltagere sitter sammen i grupper, dersom kurset gjennomføres digitalt. 

Vi anbefaler at det er en kursleder som tar deltakerne gjennom kurset, og dette er en manual for deg som skal ha denne rollen når kurset gjennomføres. Du kan tilpasse oppgavene til egen avdeling/enhet dersom du ønsker det.

Gjennomgår dere alle temaene med filmer og oppgaver, tar kurset ca. seks timer.