foto: skjermdump

Pakkeforløp Psykisk helse og rus

Kurset gir en grunnleggende innføring i pakkeforløp og er for alle medarbeidere i psykisk helse og rus.

Målet er å få kjennskap til begreper og rammer for hva pakkeforløp innebærer.

Kurset tar ca 15 minutter å gjennomføre. I tillegg inneholder kurset til slutt refleksjonsspørmål som kan tas i plenum.