Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Grunnleggende palliasjon

Helsepersonell
Ca. 2 timer
Illustrasjon av lindrende behandling til syk pasient i rullestolIllustrasjon: Shutterstock

Dette er et grunnkurs i lindrende behandling og omsorg. Målet med e-læringen er grunnleggende kompetanse for tverrfaglig helsepersonell som møter mennesker med alvorlig sykdom. 

E-læringen er en videreutvikling av “Læringsløp i grunnleggende lindrende omsorg” som ble utviklet av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Viken (Akershus) i 2018. Dette ble omgjort til en e-læring i 2023. Kurset revideres faglig hvert år i samarbeid med spesialsykepleiere i kreftomsorg ved Lindrende enhet ved Skedsmotun bo- og behandlingssenter og Palliativt senter ved Akershus universitetssykehus.

E-læringen bygger på prinsippene og retningslinjene for grunnleggende palliasjon hentet fra «Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen». Handlingsprogrammet er knyttet til kreftpasienter, men behandlingsprinsippene, og en del av behandlingen er overførbare til andre sykdomsgrupper.

Kurset krever innlogging eller opprettelse av bruker i KS Læring, men man må ikke ha kommunal tilhørighet med KS læring for å gjennomføre kurset.