Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Håndtering av atomhendelser

Helsepersonell
15 min
Tegnet illustrasjon av utrykksningslkjøretøy og helse personell iført strålevern drakt foran bygninger i Oslo sentrum.Skjermdump fra kurset Håndtering av atomhendelser. Kilde: CBRNE-senteret ved OUS/ Sykehuspartner HF

Disse to e-læringskursen er laget for å øke kompetansen hos helsepersonell for å håndtere atomhendelser. Dette er sjeldne hendelser, men dette utgjør en svært viktig beredskap.

Klikk på de gule knappene til høyre for å åpne kursene (lenker til Læringsportalen i HSØ)

Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin (CBRNE-senteret) har akuttberedskap for behandling av personskader forårsaket av særlig farlige kjemiske stoffer, giftig røyk, radioaktiv stråling og biologiske smittestoffer som kan gi opphav til bl.a. høyrisikosmittesykdom. Senteret er en enhet ved Oslo universitetssykehus og er faglig ansvarlige for kursene.​

Det ene kurset er primært for innsatspersonell som arbeider på et skadested ved en atomhendelse. Det vil være nyttig for å gjøre en bedre risikovurdering, samt å kunne håndtere personskader på en god måte både når det gjelder dekontaminering, transport og måling av radioaktivitet. 

Det andre kurset er for helsepersonell på sykehus, og vil øke kompetanse om stråleskader og behandling av stråleskadde pasienter.