+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Helsekompetanse

Med dette kurset ønsker vi å gi en introduksjon til begrepet “helsekompetanse” og kunnskap om hvordan helsekompetanse kan påvirke kommunikasjon med pasienter og deres pårørende. Kurset vil gi konkrete eksempler på hvordan du kan jobbe med helsefremming i dine møter med pasienter og gi mulighet for å reflektere over egen praksis.

Målgruppen for kurset er alt helsepersonell som har pasientkontakt.

Kursinnholdet består av 3 kapitler, og du bør beregne ca 30-45 minutter til gjennomføringen.