+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Fra e-læringskurset

Hindre drop-out fra rusbehandling

I dette kurset får du kjennskap til risikofaktorer for drop-out fra rusbehandling og tips til hvordan vi kan forebygge drop-out.

Målgruppe: Helsepersonell i rusbehandling

Gjennomføringstid: 30-40 minutter

Kurset er utviklet av Nasjonal kompetansetjeneste TSB.