+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Trilogy 100

Hjemmerespirator – Trilogy 100

Trilogy 100 hjemmerespirator er en trykk- og volumkontrollert ventilator som gir kontinuerlig eller intermitterende ventilasjonsstøtte. Den benyttes av voksne pasienter eller barn over 5 kg som har behov for mekanisk ventilasjon.

Målgruppen for dette kurset er sykepleiere og omsorgspersonell som har ansvar for pasienter med langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) – hjemmerespirator.

Du lærer om:

  • respiratorens deler, knapper og tilleggsutstyr
  • oppkopling og bruk
  • endre og avlese parameter
  • alarmer og feilsøking
  • rengjøring og vedlikehold

Kurset tar ca. 20 minutter å gjennomføre.