Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Infusjonspumpe Cadd Solis VIP – PCA

Sykepleiere og annet helsepersonell
Ca. 30 min

Cadd Solis VIP er en infusjonspumpe som kan levere infusjon innenfor fem ulike terapiområder. Infusjonspumpen kan i tillegg brukes til administrering av total parenteral ernæring (TPN) og kontinuerlig infusjon.

Målgruppen for kurset er sykepleiere og annet helsepersonell med spesialopplæring.

Kurset er utviklet i et samarbeid mellom Akutt smerteteam, Mona Breilid, Postoperativ seksjon, Cecilie Bergan og ambulerende sykepleierteam, Hanne Christine Huse ved Akershus universitetssykehus HF.

Det tar ca. 30 minutter å gjennomføre kurset. Kontroller med lederen din om det stilles ytterligere krav til opplæring før du kan ta apparatet i bruk.

CADD Solis skjema