+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Photo: Shutterstock

Pasient- og pårørendeopplæring

Du har en viktig rolle og et ansvar for å legge til rette for læring, mestring og medvirkning hos pasienter og pårørende, enten du arbeider på et sykehus, i en kommune, du underviser ved høgskolen eller du er student og fremtidig helsepersonell. Kurset er også aktuelt for brukere som har en rolle i pasient- og pårørendeopplæring. Tilstrekkelig kunnskap bidrar til at pasienter og pårørende opplever større grad av trygghet og forutsigbarhet i deres møte med helsetjenesten, og styrker deres kompetanse til å mestre sykdom/skade og medvirke i egen behandling.

I dette kurset introduseres fagfeltet pasient- og pårørendeopplæring gjennom tekst, bilder og filmer. Kurset er utviklet i et samarbeid mellom Høgskolen i Ahus og Oslo Universitetssykehus HF.