+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Illustrasjoner av mennesker og mat på lyseblå bakgrunnSkjermdump: Fra e-læringskurset

Introduksjonskurs om spiseforstyrrelser for helsepersonell

Dette er et introduksjonskurs for helsepersonell som møter mennesker med spiseforstyrrelser og deres pårørende. Kurset har som mål å bidra til helhetlige og individuelt tilpassede pasientforløp, og du vil få en grunnleggende innføring i hvordan forstå og behandle pasienter med spiseforstyrrelser.

Kurset er delt inn i åtte tema:

  • Hva er spiseforstyrrelser?
  • Utredning, diagnoser og forekomst
  • Risikofaktorer og årsaksforhold
  • Psykiske, somatiske og sosiale konsekvenser
  • Å etablere et samarbeid
  • Behandling
  • Samhandling
  • Å bli frisk

Varighet: ca.30 minutter

Fagområde: Psykiatri, spiseforstyrrelser, miljøterapi, samhandling

Forkunnskaper: Helsepersonell

Målgruppe: Ansatte i Helseregionene og primærhelsetjenesten