+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Fra e-læringskurset.

KCi AktiVAC

Apparatet KCi AktiVAC brukes til vakuumassistert sårbehandling.

Målgruppen er sykepleiere og leger.

Kurset er utviklet ved Ortopedisk klinikk, Akershus Universitetssykehus HF av Heidi Amundsen og Trine Rongstad.

Fagansvarlig: Ann-Kristin Karlsen ,MTE- medisinsk teknikk , Akershus universitetssykehus HF.

Det tar ca. 15 minutter å gjennomføre kurset. Kontroller med lederen din om det stilles ytterligere krav til opplæring før du kan ta apparatet i bruk.