+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto fra e-læringskurset

Kognitiv rehabilitering

Kognitiv rehabilitering er et e-læringskurs i to moduler:

  1. En innføring i prinsippene for kognitiv rehabilitering
  2. En innføring i kognitive vansker etter ervervede hjerneskader og hvordan man kan jobbe med disse vanskene

Målgruppen er:

  • Nyansatte som skal jobbe med kognitiv rehabilitering
  • Ansatte i kommunehelsetjenesten som jobber med pasienter med ervervede hjerneskader
  • Pasienter og pårørende som ønsker en innføring innenfor området

Kurset er utviklet av fagpersoner ved Sunnaas sykehus HF.