+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Skjermdump fra e-læringskurs. Foto: Anette Strømsbo Gjørv, Sørlandet sykehus

KOLS

Kurset er for helsepersonell som jobber med pasienter med kols
Hensikten med kurset er å bli trygg i møte med pasienter med kols slik at helsepersonell kan gi den beste behandling, støtte og opplæring

Tema i kurset er

  • Anatomi og fysiolog
  • Sykdomslære
  • Diagnostisering
  • Behandling
  • Pleie og omsorg
  • Fysioterapi
  • Ernæring
  • Ergoterapi
  • Rehabilitering

I kurset kan du velge og lære om de temaene som er mest aktuell for deg og din jobb.