+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Bilde fra e-læringskurset.

Kommunikasjon med pasienter med langvarige smerter

Kurset inneholder videoer med fagpersoner som forklarer teori og erfaringer med smertepasienter og en person som tar pasientenes perspektiv. Kurset handler om pasienter med langvarige smerter uavhengig av smertenes årsak. Kurset omtaler ikke spesifikke sykdommer eller skadetilstander.

Målgruppen er fagpersoner som har pasienter med langvarige smerter.

Tidsbruk: Kurset består av syv moduler som tar 4-10 minutter hver.