+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Kommunikasjon via tolk i helsetjenesten

Dette kurset gir en generell innføring i kommunikasjon via tolk for helsepersonell. Du får gode råd og tips til forberedelser og gjennomføring av et møte med fremmøtetolk.

Målgruppen er alt helsepersonell som har bruk for tolk i jobben.

Kurset er utviklet av Akershus universitetssykehus i samarbeid med Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning ved Høgskolen i Ahus.