+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Bilde fra e-læringskurset

Koordinator og individuell plan

Dette kurset er for:

 • Deg som skal jobbe som koordinator med eller uten individuell plan.
 • Ledere og ansatte i kommune- eller spesialisthelsetjenesten eller andre sektorer.
 • Koordinerende enhet med overordnet ansvar for koordinator og individuell plan. ​

Kurset fokuserer på å gi grunnleggende kunnskap og kompetanse som gjelder uavhengig av hvilke brukergrupper du arbeider med eller hvor du er ansatt. Kurset gir innføring i

 • rollen som koordinator
 • arbeidet med individuell plan
 • praktisk bruk av veiledere
 • utøvelsen av ulike roller i et tverrfaglig team

Tjenestemottakere og pårørende kan også ha nytte av kurset for å få bedre innsikt i hva samarbeidet om koordinering og individuelt planarbeidet handler om.

Koordinerende enhet bør inkludere personell fra andre sektorer som eksempelvis NAV, barnevern, barnehage og skole i opplæringen om individuell plan og koordinator. Enheter i helseforetak og i kommuner kan gjerne samarbeide om felles opplæring. Å bygge felles forståelse og kunnskap om samarbeid på tvers av fag, nivåer og sektorer rundt enkeltpersoner er sentralt.

 • ​Kurset består av flere moduler. Kursmodulene kan gjennomføres sammenhengende eller hver for seg.
 • Kurset kan gjennomføres individuelt eller i gruppe. Vi anbefaler å gjennomføre kurset i en mindre gruppe. Det gir mulighet til felles refleksjon rundt de ulike temaene. Det gir ofte bedre læringsutbytte.
 • Vi anbefaler at du tar kurset kronologisk ved første kursgjennomgang.
 • Etter at kurset er gjennomført kan du bruke de ulike modulene som oppslagsverk eller repetisjon i ditt daglige arbeid. Du vil da enkelt kunne navigere i kurset via en detaljert innholdsfortegnelse.
 • Du vil bruke ca. 120 minutter på dette kurset. Husk at du kan ta pauser underveis, og fortsette der du slapp.