Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Koordinator og individuell plan

Ledere og ansatte i kommune- eller spesialisthelsetjenesten eller andre sektorer
Ca 120 min
Bilde fra e-læringskurset

Denne e-læringsmodulen ikke er oppdatert etter endringene i velferdstjenestelovgivningen som trådte i kraft 1.august 2022. Det henvises til tverrsektoriell veileder om samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier hvor bestemmelsene om samarbeidsplikt osv. gjelder målgrupper uavhengig av alder og diagnose.

Målgruppe

Dette kurset er for:

  • Deg som skal jobbe som koordinator med eller uten individuell plan.
  • Ledere og ansatte i kommune- eller spesialisthelsetjenesten eller andre sektorer.
  • Koordinerende enhet med overordnet ansvar for koordinator og individuell plan. ​

Tjenestemottakere og pårørende kan også ha nytte av kurset for å få bedre innsikt i hva samarbeidet om koordinering og individuelt planarbeidet handler om.

Koordinerende enhet bør inkludere personell fra andre sektorer som eksempelvis NAV, barnevern, barnehage og skole i opplæringen om individuell plan og koordinator. Enheter i helseforetak og i kommuner kan gjerne samarbeide om felles opplæring. Å bygge felles forståelse og kunnskap om samarbeid på tvers av fag, nivåer og sektorer rundt enkeltpersoner er sentralt.

Innhold

Kurset fokuserer på å gi grunnleggende kunnskap og kompetanse som gjelder uavhengig av hvilke brukergrupper du arbeider med eller hvor du er ansatt. Kurset gir innføring i

  • rollen som koordinator
  • arbeidet med individuell plan
  • praktisk bruk av veiledere
  • utøvelsen av ulike roller i et tverrfaglig team

Kursets oppbygging

​Kurset består av flere moduler. Kursmodulene kan gjennomføres sammenhengende eller hver for seg. Kurset kan gjennomføres individuelt eller i gruppe. Vi anbefaler å gjennomføre kurset i en mindre gruppe. Det gir mulighet til felles refleksjon rundt de ulike temaene. Det gir ofte bedre læringsutbytte.

Vi anbefaler at du tar kurset kronologisk ved første kursgjennomgang.

Etter at kurset er gjennomført kan du bruke de ulike modulene som oppslagsverk eller repetisjon i ditt daglige arbeid. Du vil da enkelt kunne navigere i kurset via en detaljert innholdsfortegnelse.

Du vil bruke ca. 120 minutter på dette kurset. Husk at du kan ta pauser underveis, og fortsette der du slapp.