Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Kronisk utmattelses-syndrom/myalgisk encefalopati

Voksne med CFS/ME med mild eller moderat grad, pårørende, helsepersonell og andre yrkesgrupper som møter pasienter med CFS/ME
Bilde fra nettstedet.

Her kan du lære om Kronisk utmattelsessyndrom/Myalgisk encefalopati.

Målgruppen for nettstedet er i utgangspunktet voksne mennesker med CFS/ME med mild eller moderat grad, pårørende, helsepersonell og andre yrkesgrupper som møter pasienter med CFS/ME. Nettstedet er basert på den Nasjonale veilederen for CFS/ME som kom ut i 2015.

Nettstedet er utviklet av fagmiljøer for CFS/ME ved Oslo universitetssykehus, Universitetssykehuset i Nord-Norge, St. Olavs Hospital, Helse Bergen, Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME og Helsekompetanse. Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME har det faglige ansvaret for nettstedet.