+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Kunnskapsbasert praksis 4

Kurset er utviklet for leger i spesialisering, men kan tas av alle.

Det består av en rekke delkurs, hvorav et med flere moduler. Innholdet er hentet fra kunnskapsbasertpraksis.no og er tilpasset til e-læring av e-læringskoordinatorer Lena Marie Haukom, Sørlandet sykehus og Bente Langvik Olsen, Sykehuset Innlandet i samarbeid med Irene Wiik Langengen og Hilde Strømme, Folkehelseinstituttet. Hele kurset tar 4-5 timer å gjennomføre.

Kurs 1: Introduksjon (Gjennomføringstid: ca. 15 minutter)

Kurs 2: Refleksjon og spørsmålsformulering (Gjennomføringstid: ca. 30 minutter)

Kurs 3: Litteratursøk (Gjennomføringstid: ca. 40 minutter)

Kurs 4: Kritisk vurdering

Kritisk vurdering er et stort tema, og kurset er derfor delt opp i to deler. Del A handler om kritisk vurdering av ulike typer studier, og er delt opp i syv moduler. Hver modul tar mellom 10 og 15 minutter å gjennomføre. Øvelsesoppgaver i å vurdere artikler er ikke medregnet. Del B handler om statistikk og tar ca. 40 minutter å gjennomføre.

Kurs 4A, modul 1: Innledning om kritisk vurdering

Kurs 4A, modul 2: Systematiske oversikter

Kurs 4A, modul 3: Randomisert kontrollert studie

Kurs 4A, modul 4: Kvalitativ metode

Kurs 4A, modul 5: Tverrsnittstudie

Kurs 4A, modul 6: Diagnostiske tester

Kurs 4A, modul 7: Faglige retningslinjer

Kurs 4B: Kritisk vurdering – statistikk

Kurs 5: Anvendelse og evaluering