+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Kompetansebroen

Repetisjonsspørmål – ABCDE observasjoner

Repetisjonsoppgaven inneholder 34 spørsmål som er basert på læringsressursen Klinisk observasjonskompetanse og Fagkompendiet Grunnleggende ferdigheter Trinn 1 KlinObsKommune. 

Oppgavene er bygget opp som flervalgsoppgaver med ett eller flere riktige svar, og dra og slipp oppgaver. Les oppgavene nøye. Du får resultatet umiddelbart etter å ha svart på siste spørsmål.

Hvis du har mer enn 80 % av oppgavene riktig besvart, kan du få skrevet ut kursbevis. NB. Du må være innlogget med bruker på www.kompetansebroen.no når du gjennomfører testen, for å få kursbevis. Kursbeviset vil også være tilgjengelig på Min side på Kompetansebroen.

Hvis mindre enn 80 % av oppgavene er besvart riktig, har du mulighet til å ta testen flere ganger, inntil du har oppnådd 80 % riktig eller mer.

Du kan – for hver gang du har tatt testen – klikke på knappen Se fasit for å se svarene dine, og hva som er riktig/galt.