Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Laboratorieprøver ved infeksjoner

Allmennleger og sykehjemsleger
Tid ikke angitt

E-læringskurs fra Noklus (Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser) om laboratorieprøver ved infeksjoner i primærhelsetjenesten.

Målgruppe: Allmennleger og sykehjemsleger.

E-læringskurset er også søkt godkjent som valgfritt kurs for spesialitetene arbeidsmedisin og samfunnsmedisin, og kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin.

Er det én ting som har kommet tydelig frem både for folk flest og for fagpersoner under covid-19-pandemien, er det at tester for mikrober har en sentral rolle i arbeidet med infeksjonssykdommer. “Laboratorieprøver ved infeksjoner” gir oppdatert kunnskap innen dette viktige fagfeltet. Korrekt bruk av laboratorieprøver gir god pasientbehandling og hindrer unødig bruk av antibiotika

Bygger på erfaringer fra kasuistikkutsendelser
Kurset bygger på erfaringer fra kasuistikkutsendelser innenfor fagområdene diagnostikk av luftveisinfeksjoner og urinveisinfeksjoner. Pasienthistorier benyttes til å illustrere praktisk bruk av laboratorieanalyser. Det blir lagt vekt på analyser som gjennomføres med pasientnær analysemetode, og med spesielt fokus på analyser som har betydning for rasjonell bruk av antibiotika. I tillegg drøftes generelle prinsipper for bruk og tolkning av laboratorieanalyser.

Informasjon om innlogging
Alle legekontor, sykehjem og andre virksomheter som deltar i Noklus har fått tildelt brukernavn og passord for innlogging på “Min side”, og dette må brukes for å få tilgang til kursene. Den som har hovedansvaret for praktisk laboratoriearbeid i din virksomhet, er ofte den som har ansvaret for kontakten med Noklus. Vedkommende vil ha fått brukernavn og passord som kan brukes ved innlogging.

Her kan du logge deg inn på “Min side“.