+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Shutterstock

Legemiddelregning

Dette kurset gir en innføring i grunnleggende legemiddelregning. Gjennom praksisnære repetisjonsoppgaver får du testet dine egne regneferdigheter.

Målet med kurset er å gi deg som medarbeider en oppfriskning i sentrale elementer og øvelse i å løse ulike oppgaver i legemiddelregning.

Tidsbruk: Ca. 30 – 60 minutter.

Kurset er i 2020 konvertert til HTML5 og videreutvikling av Bjørnar Bevolden SI, Kirsti Johannessen MHH, Hanne Myrstad DS og Karoline Borgen LDS.